எங்களைப் பற்றி தமிழ்.ஆர்க் எனும் இவ்வலைத்தளம் "ஆனந்த் டெக் மீடியா" எனும் நிறுவனத்தால் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. தமிழ் சார்ந்த பல விடயங்களை, உலகத்தமிழர்களுக்கு பகிரவே, இத்தளம் அமைக்கப்பெட்டது.

விளம்பரம்

Thamizh.org